POK Polish catalogue (Complete)

Indeks 5
Pr¹downice turbo 8
Pr¹downice uniwersalne i g³adkoprzewodowe 29
Pr¹downice specjalistyczne 34
Urz¹dzenia do po¿arów leoenych 44
Dzia³ka stra¿ackie 50
G³owice do dzia³ek stra¿ackich 75
Urz¹dzenia pianowe 85
Systemy pianowe 109
Zawory, rozdzielacze i zbieracze 114
Zwijacze bêbnowe 129
Wê¿e po¿arnicze i akcesoria 133
Klucze do ³¹czników 138
Smoki i kosze ssawne 141
Przep³ywomierze, kalibrowane narzêdzia pomiarowe 143
£¹czniki i systemy hydrantowe 147
Specyfikacje techniczne 152
Indeks kodów 162
Ogólne warunki gwarancji, serwisu i konserwacji 171
RkJQdWJsaXNoZXIy ODQxMDQ=